header image
Aktualności arrow Rekrutacja 2017-klasy III
Rekrutacja 2017-klasy III
Nabór 2017 do szkół ponadgimnazjalnych w Gorzowie Wlkp. - zasady
Napisał nauczyciel   
W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, nabór do szkół ponadgimnazjalnych w Gorzowie Wlkp. zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem komputerowego systemu wspomagającego rekrutację. System zbiera dane o kandydatach do gorzowskich szkół ponadgimnazjalnych w centralnej bazie danych, a następnie w bardzo krótkim czasie wyznacza jednoznaczny przydział uczniów do poszczególnych oddziałów w szkołach. Przydział uzależniony jest od:
 1. w pierwszej i bezwzględnej kolejności od liczby punktów, które kandydat zdobył w procesie rekrutacji oraz
 2. od określonej przez niego listy preferowanych oddziałów.

W dużym skrócie w odniesieniu do konkretnego kandydata system działa następująco:
Wybiera pierwszą klasę z listy preferencji kandydata i sprawdza czy ma on wystarczającą liczbe punktów, by dostać się do tej klasy. Jeżeli TAK przydziela go do tej klasy. Jeżeli NIE przechodzi do drugiej klasy umieszczonej na liscie preferencji itd.

Od 15 maja br. kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych będą mogli korzystać z serwisu systemu Nabór 2017 pod adresem:

www.edu.gorzow.pl

 (przycisk E-nabór szkoły ponadgimnazjalne)

Na stronie internetowej gimnazjaliści będą mogli znaleźć wszystkie niezbędne informacje związane z rekrutacją oraz :

 • przeglądać elektroniczny informator,
 • wypełnić podanie do szkoły, które następnie można wydrukować

Można przeprowadzić wiele prób i utworzyć wiele podań, nie ma to żadnego znaczenia. Tylko jedno podanie zaniesione (dostarczone) do szkoły pierwszego wyboru będzie zarejestrowane w systemie - pozostałe to elektoniczne ”śmieci”. Jeżeli żadne z podań utworzonych przez kandydata nie zostanie zaniesione do szkoły pierwszego wyboru, to kandydat nie będzie zarejestrowany w systemie.

Schemat czterech kroków w systemie Nabór 2017

 • kandydat sprawdza ofertę edukacyjną w internecie
 • kandydat wypełnia internetowy formularz podania, drukuje go, podpisuje (wymagany jest również podpis rodzica) i zanosi go do szkoły pierwszego wyboru
 • szkoła ta rejestruje dostarczone podanie i wprowadza do systemu wszystkie dane kandydata (łącznie z jego preferencjami dotyczącymi innych szkół). Po zarejestrowaniu przez szkołę podania kandydat nie bedzie juz mógł tworzyć nowych podań w systemie nabór
 • wszelkie ewentualne korekty wprowadzonych do systemu danych kandydat zgłasza w szkole pierwszego wyboru, może zmienić również szkołę pierwszego wyboru (TYLKO JEDEN RAZ !!!) po uprzednim wycofaniu podania ze starej szkoły i zaniesieniu go do nowej szkoły

Uwaga - kandydaci, którzy nie mają dostępu do internetu mogą otrzymać wzory podań w wybranej przez siebie szkole ponadgimnazjalnej.

Zasady tworzenia listy preferencji :

 • dokonaj wyboru trzech szkół z 20 możliwych podanych w informatorze (5 liceów ogólnokształcących, 9 techników oraz 6 zasadniczych szkół zawodowych)
 • w każdej ze szkół wybierz co najmniej jedną klasę ( możesz wybrać nawet wszystkie klasy występujące w ofercie edukacyjnej szkoły - do czego raczej zachęcamy)
 • wpisz wybrane szkoły i klasy do formularza w podaniu w kolejności zgodnej z twoimi preferencjami (WAŻNA JEST KOLEJNOŚĆ SZKÓŁ I KLAS)

Szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy preferencji - to szkoła pierwszego wyboru (w tym przypadku szkoła 3)

lista wybranych szkół i klas

 

LISTA PREFERENCJI

szkoła1 - klasa1

 

szkoła3 - klasa2

szkoła1 - klasa2

 

szkoła2 - klasa2

szkoła1 - klasa3

 

szkoła2 - klasa3

szkoła1 - klasa4

 

szkoła1 - klasa1

szkoła2 - klasa1

 

szkoła1 - klasa2

szkoła2 - klasa2

 

szkoła3 - klasa1

szkoła2 - klasa3

 

szkoła1 - klasa3

szkoła3 - klasa1

 

szkoła3 - klasa3

szkoła3 - klasa2

 

szkoła3 - klasa4

szkoła3 - klasa3

 

szkoła2 - klasa1

szkoła3 - klasa4

 

szkoła1 - klasa4

PAMIĘTAJ ! - Ustal właściwą kolejność w tym zbiorze klas ( wg twoich preferencji). Klasa umieszczona na pierwszym miejscu wskazuje jednocześnie szkołę pierwszego wyboru (na drugim miejscu wcale nie musi być klasa ze szkoły pierwszego wyboru !!!). System będzie przydzielał Ci klasy kolejno od pierwszej na liście preferencji po ostatnią. Dostaniesz się do tej klasy, w której będziesz miał wystarczającą ilość punktów rekrutacyjnych. (twoja liczba punktów rekrutacyjnych może być różna w każdej z klas - zależna od punktowanych w danej klasie przedmiotów).

Im dłuższa lista preferencji tym masz większą szansę, że system przydzieli cię do jednej z wybranych klas.

Harmonogram naboru do szkół ponadgimnazjalnych - 2017
Napisał nauczyciel   

Działanie

Termin

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

15.05.2017 - 26.05.2017

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz o kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

 23.06.2017 - 27.06.2017

Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

29.06.2017 - godz. 12:00

Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia nauki w wybranej szkole w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

do 06.07.2017 do godz. 15.00

Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

07.07.2017 o godz.12.00

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsce w szkole

do 10.07.2017


Nasze logo
Filmoteka Szkolna
S.O.S
http://www.mlodziezowasiatkowka.pl/pliki/ed/publikacje/sos_y_logo_pion_full_jpg.jpg
Projekt edukacyjny
Certyfikaty
Polecamy
Gościmy
Aktualnie jest 8 gości online
Monitoring w naszej szkole sponsoruje: