header image
Aktualności arrow Pedagog szkolny arrow Harmonogram naboru do szkół ponadgimnazjalnych  2018
Harmonogram naboru do szkół ponadgimnazjalnych  2018
Napisał nauczyciel   

działanie

termin

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

14.05.2018 - 30.05.2018

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz o kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

22.06.2018 - 26.06.2018

Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

29.06.2018 - godz. 12:00

Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia nauki w wybranej szkole w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

do 05.07.2018 do godz. 15.00

Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

06.07.2018 o godz.12.00

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsce w szkole

do 09.07.2018

Nasze logo
Filmoteka Szkolna
S.O.S
http://www.mlodziezowasiatkowka.pl/pliki/ed/publikacje/sos_y_logo_pion_full_jpg.jpg
Projekt edukacyjny
Certyfikaty
Polecamy
Gościmy
Aktualnie jest 7 gości online
Monitoring w naszej szkole sponsoruje: